Naše pracoviště je akreditováno podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 a splňuje veškeré požadavky na jakost a způsobilost kladené tímto předpisem. Seznam našich akreditovaných postupů je uveden na stránkách Českého institutu pro akreditaci.

V registru klinických laboratoří jsme vedeni pod číslem RKL 0286/801, 802, 813, 818.